Dave Gahan., Martin Gore, Depeche ModeSource by chiJJik