Depeche Mode "Ice Machine", Duran Duran "Khanada", Heaven 17 "Song With No Name" (1981 UK New Wave)

Depeche Mode “Ice Machine”, Duran Duran “Khanada”, Heaven 17 “Song With No Name” (1981 UK New Wave)View Reddit by HaroldD1973View Source