All Rights Reserved by Depeche Mode 1983-2001. Utwór wykorzystano dla celów niekomercyjnych !
Video Rating: 0 / 5